Rudersdal Kommune

Rudersdal kommune


Rudersdal Kommunes medarbejdere sparer mange minutter hver dag, når de skal logge sig på kommunens forskellige it-systemer. De kan gøre det hurtigt og sikkert
med én og samme kode - single sign-on!


 • Udfordringer

  • Medarbejdere i Borgerservice benytter mange forskellige systemer og skal huske mange forskellige passwords og log-ins
  • Besværlige arbejdsgange
  • Utilfredse medarbejdere
 • Løsning

  • Medarbejderfokuseret it-system med ét log-in til alle systemer
  • Løsningen lever op til skrappe sikkerhedskrav
  • Stor fleksibilitet og gennemskuelighed
 • Værdi

  • Underbygger Rudersdal Kommunes vision om at være den digitalt førende kommune
  • Skaber effektivisering gennem digitalisering
  • Frigivelse af tid til de enkelte medarbejdere

Mogens Dam

It-chef i Rudersdal Kommune

”Mange sikkerhedsprodukter er kun interessante for organisationen, og ikke for brugerne. Men med denne løsning spurgte brugerne, om det ikke snart var deres tur, så det er virkelig en succes.

Ofte er det sådan, at når man indfører nye it-produkter, så møder man skepsis og usikkerhed hos brugerne. Med vores single sign-on løsning hørte vi intet - ikke andet end at brugere, der endnu ikke var koblet på løsningen, efterspurgte den”, siger Mogens Dam, it-chef i Rudersdal Kommune.


Mogens Dam

Rudersdal Kommunes Single sign-on sparer tid og giver bedre arbejdsprocesser


Rudersdal Kommune har implementeret en Imprivata single sign-on løsning, der sparer mange minutter pr. medarbejder hver dag, og som optimerer den enkelte medarbejders arbejdsprocesser.

”I 2008 definerede Rudersdal Kommune en vision om at være digitalt førende og en strategi, som skulle sætte os i stand til at indfri visionen i 2011. Det lykkedes. Vi har fortsat fokus på digitalisering og de gevinster, det giver”, fortæller Mogens Dam, it-chef i Rudersdal Kommune. ”Derfor var det indlysende for os at implementere Imprivata til single sign-on og workflow optimering”.

Øger sikkerheden og letter arbejdet
”Vi har mange medarbejdere, eksempelvis i Borgerservice, der bruger et stort antal systemer. Normalt skal de logge separat på hvert enkelt system med et unikt kodeord. Udover det er svært at huske mange forskellige kodeord, er det også tidskrævende. Det tager typisk mellem 30 og 60 sekunder at logge på et enkelt system. Og det er, hvis man kan huske sin kode!”, forklarer Mogens Dam. Med Imprivata derimod er den enkelte brugers forskellige kodeord kædet sammen i en profil, der automatisk hentes, når brugeren logger på sin pc med sit Active Directory login.

”Hvis man har svært ved at huske de mange koder, er det fristende at skrive dem op eller låne hinandens kodeord. Men begge dele reducerer sikkerheden. Og det går selvfølgelig ikke, for i en kommune håndterer vi personfølsomme data og logger information om, hvem der tilgår data. Så det er naturligvis vigtigt, at disse logdata svarer til virkeligheden. Med Imprivata-løsningen lever vi op til de skrappe sikkerhedskrav, der stilles til kommuner”, forklarer Mogens Dam.

Effektivisering gennem digitalisering
”At købe denne single sign-on løsning var en meget let beslutning. Vi kunne øge sikkerheden og samtidig gøre livet lettere for medarbejderne. ”Derfor var implementering af Imprivata endnu et element i den digitale strategi og et middel til at skabe effektivisering gennem digitalisering. Så løsningen blev først indført i Borgerservice og herefter i de øvrige forvaltninger i kommunen. Mange sikkerhedsprodukter er kun interessante for organisationen, og ikke for brugerne. Men med denne løsning spurgte brugerne, om det ikke snart var deres tur, så det er virkelig en succes!"

Udover single sign-on bruger Rudersdal Kommune også Imprivatas faciliteter til workflow-optimering. Hermed bliver de systemer, der er relevante for den enkelte bruger, automatisk åbnet, når brugeren logger ind. Dette sker, hvad enten det er enkeltstående applikationer eller webløsninger, hvor Imprivata åbner faner til hver enkelt webløsning.

”Ofte er det sådan, at når man indfører nye it-produkter, så møder man skepsis og usikkerhed hos brugerne. Med vores single sign-on løsning hørte vi intet - ikke andet end at brugere, der endnu ikke var koblet på løsningen, efterspurgte den”, slutter Mogens Dam.

Borgerservice har armene over hovedet!
Thomas Bro var projektleder på projektet.”Vi kørte et pilotprojekt på Imprivata i Borgerservice i november/december 2011, hvor vi implementerede systemet hos fem brugere, der testede systemet. De fem brugere var meget begejstrede, og hurtigt begyndte deres kolleger at spørge til, hvornår de kunne komme på systemet!”, fortæller Thomas Bro.

”Og det er forståeligt. Tidligere skulle brugerne logge ind på op til ti systemer flere gange dagligt – med unikke kodeord. Alene det at huske så mange kodeord er en udfordring. Med vores single sign-on løsning er den enkelte brugers kodeord kædet sammen i en profil, der hentes, når brugeren logger på sin pc. Så det har været et system, der har været meget let ”at sælge” til organisationen”, siger Thomas Bro.

Hurtigere at implementere end forventet
Det var meget overskueligt at implementere løsningen. ”Totalt set brugte vi godt 40 timer til forberedelse af piloten – ud af de 60 vi havde sat af! Det tog to dage at sætte back-end til systemet op. Herefter brugte vi ca. to dage til at profilere de første systemer, dvs. klargøre de systemer, som bruges i Borgerservice, til Imprivata. Undervejs fik vi kompetent assistance fra Axcess”, fortæller Thomas Bro, som også påpeger, at løsningen ikke alene er bedre, men også billigere end konkurrerende produkter. Herudover er Thomas Bro glad for selfservice-funktionen i Imprivata:

”Første gang man som bruger anvender produktet, bliver man bedt om at besvare fem spørgsmål – om navn på sit første kæledyr etc. Disse spørgsmål bruges senere til identifikation af brugeren, hvis han eller hun har glemt sit kodeord, så brugeren selv kan generere et nyt kodeord. Hermed aflastes vores hotline betragteligt”.